zaterdag, april 08, 2006

Plan-van-Aanpak (PvA) gesignaleerd in darkroom in gezelschap van onbekende USB-stick en Afghaanse animeermeisjes in Burqua...

'No way, babe.......I'm written and adopted by Henk P. and I'm a faithfull sucker...go try and fuck someone else...'

vrijdag, april 07, 2006

We can shoot you...but we won't..........yet...

Stelt u zich voor, een groot kantoorgebouw. En voor dat gebouw een ruim bemeten bordes, met aan beide zijden trappen die van het bordes af naar beneden leiden. Een doodgewoon bordes dus. Af en toe staan er mensen op dat bordes. Zij roken een sigaret. Die mensen werken in dat kantoorgebouw. Binnen in het gebouw mogen zij niet roken. Het bordes is de plek in de open lucht die het dichtst gelegen is bij hun werkplek. Dus roken zij op het bordes hun sigaret. Bezoekers van het kantoorgebouw treffen eeuwig en sterfelijk een bordes aan dat vol staat met rokende mensen. Dat ziet de Eeuwige en Omnipotente leiding liever niet. Ook komt het voor dat flarden rook, als gevolg van de heersende windrichting ter plaatse, zomaar het gebouw binnen drijven. Het beveiligingspersoneel heeft dit geconstateerd. Er is nog gepoogd de flarden staande te houden in de gangen. Ook is er een goed en constructief gesprek gevoerd met de heersende windrichting ter plaatse. Helaas...

De Dagelijkse Leiding zal - gezien het tijdstip en het heikele karakter van dit onderwerp - later nog iets dieper op de nu ontstane situatie ingaan.

vrijdag, maart 31, 2006

Henk is zomaar zwanger van de bumpersticker achter op de auto van Hildebrand Nawijn...

...en heeft thuis het een en ander uit te leggen over het uitblijven van zijn menstruatiecyclus, drachtig als hij is van de ultieme driehoek vol informatie en telefoonnummers...

(...later verder...shit...right now we're very deep into Wilson Pickett and Try a little tenderness...)

zaterdag, maart 25, 2006

Gezagsondermijnend

Trainer: Ik heb toch wat irritaties dat jij - dagelijkse leiding - mij als trainer met al meer dan 3000 gepepte clienten voorschrijft hoe ik met deze situatie zou moeten omgaan.

De dagelijkse leiding: Ik schrijf u niets voor, daarvoor hebben wij u ingehuurd.

Trainer: Bovendien vind ik dat je nogal gezagsondermijnend opereert. Niet alleen naar mij, maar ook naar de wekelijkse leiding....

De dagelijkse leiding: De wekelijkse leiding heeft een aantal taken naar mij gedelegeerd. Hij zou er dan ook vanuit kunnen gaan dat ik die gedelegeerde taken serieus oppak. Als hij daar achteraf gezien niet tegen kan, moet ik samen met de wekelijkse leiding maar eens in regressietherapie. Jongens....wie heeft het telefoonnummer van Henk's afwezigheidsassistent!

Trainer: Bovendien was jouw grapje over mijn formule 1 bril niet leuk. Ik heb me kapot gehaast om op tijd hier te zijn en stond met stomende oren in de file. Ik ben al om half acht de deur uit gegaan!

De dagelijkse leiding: Ai, niet goed gepland dus....volgende keer maar weg om kwart over zeven. Waar is de rekening? Dan kan de maandelijkse leiding tekenen.....

dinsdag, maart 21, 2006

Henk's regressie-therapeut praat met Henk's afwezigheids-assistent...

Henk's regressie-therapeut: ...Dus je zegt eigenlijk dat jouw 'existentie' miskend wordt door de voortdurende aanwezigheid van Henk...

Henk's afwezigheids-assistent: Assistentie tijdens afwezigheid is mijn roeping, mijn missie in het leven, mijn enige mogelijkheid tot transcendentie van mijn eigen bestaan: feitelijk ben ik geschapen om afwezig te zijn, in het leven geroepen als negatie van een vacuum, ontkenning van een gemis, een schaduw van de schaduw van het silhouet van een contour...

Henk's regressie therapeut: Heb je het gevoel dat Henk je niet toelaat in zijn leven...?

Henk's afwezigheids-assistent: Henk is omnipotent, een voortrazende vervlechting van alles met alles. Of het nou hoogwater is in Harlingen of dat de trein naar Ohe en Laak met vertraging vertrekt, voor Henk is alles een linking pin, een dry run, een ultieme, pantheistische soap-opera van geschakelde functionele netwerken die een eigen kosmos vol kleffe interactie in het leven roept...iedereen kent elkaar van overal en altijd en alles en niemand is ooit afwezig! Dat is het ergste!

Henk's regressie-therapeut: Wat voel je nou...?

Henk's afwezigheids-assistent: De aanwezigheid van Henk...

Henk's regressie-therapeut: Wil je erover praten...?

Henk's afwezigheids-assistent: Afwezigheids-assistenten zwijgen bij de aanwezigheid van degene die ze geacht worden tijdens hun afwezigheid te assisteren...

Henk's regressie-therapeut: maar als ik het je nou op de man af vraag...of vrouw...wat ben je eigenlijk...?

Henk's afwezigheids-assistent: ik ben Henk op momenten dat hij er niet is...de stem van de afwezige Henk, de Henk die verstek laat gaan, niet op de voorgrond treedt, onzichtbaar is, niet binnen loopt, afwacht, zwijgt, sterft in twijfel en inertie, de melancholicus die vanaf zijn balkon uitziet over een geadopteerde wereld die zich met ijzeren weerbarstigheid verzet tegen zijn aanwezigheid...ik ben de enige, echte vrije Henk, de Henk die echt leeft...

Henk's regressie-therapeut: volgens mij heb je gelijk...

vrijdag, maart 17, 2006

RAAD van HOOFDCOMMMISSARISSEN: kinderwens binnen politie-huwelijk alleen na encryptie genetisch materiaal (toekomstige) ouders

RIJSWIJK - (ANP) De Raad van Hoofdcommissarissen (RvH) heeft - na rijp beraad en lang overleg - besloten al dan niet gehuwde politieambtenaren - eventueel van dezelfde kunne - met meer dan 13 jaar politie-ervaring binnen enig rechercheonderdeel van de Nederlandse Opsporingsdiensten (uitgezonderd de hondenbrigades) en een autorisatie-niveau hoger dan 150+ met onmiddellijke ingang te gaan toetsen aan het vigerend kinderwens-statuut van de Nederlandse politie. Kinderrijke huwelijken tussen hoge, goed geinformeerde politieambtenaren vormen volgens de RvH een ernstig afbreukrisico voor de staatsveiligheid, nu is gebleken dat in het genetisch materiaal van beide ouders mogelijk gevoelige informatiecomponenten liggen opgeslagen die, bij overdracht en samenvoeging, geheel nieuwe informatiedragers kunnen genereren die ernstige schade kunnen toebrengen aan de Nederlandse samenleving. 'Ons rest in zo'n geval niets anders dan encryptie aan te brengen op de erfelijke informatie in het sperma', zegt R. Snikkkkkkkk, hoofd van de springboard opsporing van de RvH. 'Dat is geen gemakkelijk klusje, vooral de medewerkers van het bureau Veiligheid en Integriteit hebben het er soms knap moeilijk mee. Zij lopen ongewild het risisco zelf ook kennis te verkrijgen van een ontzagwekkend surplus aan informatie, iets waardoor ze onder de regeling 'risicovolle informatiedragers' komen te vallen, waarna ook zij iedere uitwisseling en overdracht van genetische informatie zullen moeten laten registreren conform RvH-verbaal nr. 272450256-228456/72245624568. ik zou zelf zeggen: dat haalt bijzonder snel iedere lol uit een avondje wilde, ongecompliceerde seks!'

Volgens R. Snikkkkkkkk is dit de eerste keer dat de doorgifte van informatie via het erfelijk materiaal van de mens als risicodossier wordt gezien. 'Het is een trend, we staan nog aan het begin en we sluiten niets uit. Op termijn zullen we ook pro-actief gaan surveilleren bij zwangerschapsgym-instituten, in kraamkamers en op consultatiebureau's. Daar verwacht ik veel van', aldus R. Snikkkkkkkk.

maandag, maart 13, 2006

Informatiedragers

De dagelijkse leiding vraagt zich na het paniekvoetbal van de 'eeuwige' (maar niet voor altijd) leiding omtrent het transporteren van informatiedragers in en uit het gebouw af of Henks regressietherapeut niet eens een bezoekje moet afleggen aan de directiekamer. Na diverse schandalen die gretig aftrek vonden in de vaderlandse media is de eeuwige leiding met een verdict naar buiten getreden dat schreeuwt om de de titel 'Elf geboden omtrent den USB-stick'.

1. Gij zult geen USB-stick gebruiken.
2. Gij zult uw USB-stick inleveren op straffe van...
3. Gij zult al helemaal geen Bio Slim Stick gebruiken tot nader order.
4. Gij zult uberhaupt geen informatiedrager mee naar buiten nemen
5. Gij zult geen fotografisch geheugen meer hebben.
6. Gij zult geen USB-stick begeren en zeker die van uw naaste niet.
7. Gij zult geen laptops in auto's laten slingeren.
8. Gij zult al helemaal geen laptops zonder encryptie gebruiken.
9. Gij zult de niet-geencrypte laptop van uw naaste niet begeren
10. Gij zult geen bedrijfsgegevens meer verzenden via e-mail
11. Gij zult geen cd-r, cd-rw, dvd's, diskettes, mobiele telefoons, pda's, mda's, I-pods, digitale camera's, notitieblokjes, bonnenboekjes, personeelskranten, managementrapportages, agenda's, verhuisdozen die in de buurt van de aivd of een aivd-er hebben verbleven, nummerborden, piepers, pagers, maxers, walkman's, memorecorders, al dan niet geencrypte typemachines, telefoonboeken, postcode boeken, dagboeken, logboeken, landkaarten, de bijbel, de koran (om niemand tegen het zere cartoonbeen te schoppen), een al dan niet zwart gekleurd vaandel, vaandels in staat van ontbinding, haatzaaiers (ik ga zo'n beetje off-topic), contracten van lease auto's, aanvragen nevenfuncties, uitdraaien van gebelde telefoonnummers met uw mobiele telefoon, visitekaartjes, toegangspasjes, dienstfietsen met gravure, sleutels van lease auto's, pincodes, de meest uiteenlopende geschriften met o-zo het herkenbare lettertype Arial 10, Albert Heijn zegels, uw genetische materiaal, lease auto's in het algemeen of uw van een van uw contracten gekregen relatiegeschenken met opdruk uit het gebouw transporteren!!!!

ZULKS IS VERBODEN!